Marka SMEG ogłasza promocję „Piekarnik w promocyjnej cenie”.

Warunki udzielenia promocji: zakup zestawu „3+1” lub „4+1”, każdy składający się z co najmniej 2 grup produktowych oraz promocyjnego piekarnika. Urządzenia / kategorie produktów zostały przedstawione w regulaminie promocji, punkt 3.6, a piekarniki promocyjne oraz ich ceny zakupu (ich wartość różni się w zależności od wybranej wielkości zestawu) przez klienta końcowego według w pkt. 4.1 regulaminu promocji.

Czas trwania promocji: od 10 lutego do 30 czerwca 2021.

Promocja nie łączy się z innymi promocjami SMEG.

REGULAMIN

sprzedaży premiowej marki SMEG „Piekarnik w promocyjnej cenie” (PR_PIEKARNIK_2021)

Definicje:

Akcja Promocyjna: sprzedaż premiowa produktów marki Smeg wskazanych w pkt. 3.6 regulaminu promocji.

Uczestnik Akcji Promocyjnej, klient ostateczny: osoba fizyczna nabywająca urządzenie dużego sprzętu

kuchennego do użytku własnego, niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, w autoryzowanym punkcie sprzedaży detalicznej, studiu mebli kuchennych lub sklepie internetowym znajdującym się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: autoryzowany punkt sprzedaży detalicznej, studio mebli kuchennych lub sklep internetowy znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

I. Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem Akcji, czyli sprzedaży premiowej, jest Smeg Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 9, zwany dalej Organizatorem.

1.2 Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.3 Czas trwania Akcji Promocyjnej obejmuje okres od 10.02.2021 r. do 30.06.2021 r. lub do wyczerpania się jej zapasów.

II. Warunki uczestnictwa w Promocji

2.1 Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla osób, które w momencie wzięcia udziału

w Akcji spełniają następujące warunki:

a) ukończyły 18 rok życia,

b) posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium RP,

c) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

d) zapoznały się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia,

e) w okresie trwania Promocji dokonały zakupu zestawu sprzętów marki Smeg objętych promocją (modele wymienione w pkt. 3.6 niniejszego regulaminu)

2.2 Udział w Akcji i podanie związanych z udziałem w Akcji danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

Dane osobowe uczestników przetwarzane będą na potrzeby prowadzenia Akcji oraz marketingu własnych produktów i usług Smeg Polska.

III. Zasady Promocji

3.1 W akcji może wziąć udział każdy klient ostateczny, który kupi w terminie od 10.02.2021 r. do 30.06.2021 r. wybrany zestaw produktów marki Smeg wskazany w pkt. 3.6, składający się z minimum 4 produktów.

3.2 Ze sprzedaży premiowej opisanej w pkt. 4.1 niniejszego regulaminu, może skorzystać Uczestnik, który kupi zestaw sprzętów objęty promocją w punkcie sprzedaży.

3.3 Akcja obejmuje wyłącznie zakupy dokonane w punktach sprzedaży.

3.4 Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z Uczestnikiem celem weryfikacji. Organizatorowi przysługuje prawo żądania okazania oryginału paragonu lub faktury VAT potwierdzającej zakup sprzętu marki Smeg oraz oryginału kart gwarancyjnych.

3.5 Każdy Uczestnik Akcji Promocyjnej może zakupić dowolną ilość zestawów urządzeń objętych promocją.

3.6 Promocją objęte są tylko i wyłącznie poniżej wymienione modele sprzętu marki Smeg (produkty, które podczas trwania promocji są już na wyprzedaży lub zostaną przeniesione do niej, zostają automatycznie wyłączone z promocji):

Piekarniki elektryczne

SF6102PZS, SF6102TVB, SF6102TVN, SF6102TVS, SF6104TPS, SF6303TPX, SF6390XE, SF6390XPZE, SF6922NPZE1,

SF6922PPZE1, SF6922XPZE1, SF750AO, SF750AS, SF750BS, SF750PO, SF750RA, SF855AO, SF855PO, SF855RA, ,

SFP6102TVB, SFP6102TVN, SFP6102TVS, SFP6104SPS, SFP6104WTPB, SFP6104WTPN, SFP6104WTPS,

SFP6106WSPS, SFP6106WTPS, SFP6303WTPX, SFP6390XE, SFP6925BPZE1, SFP6925NPZE1, SFP6925PPZE1,

SFP6925XPZE1, SFP750AOPZ, SFP750BSPZ, SFP750POPZ, SFP805AO, SFP805PO, SFT805PO, SFP6604PNRE,

SFP6604PNXE, SFP6604WSPNR, SFP6604WSPNX, SFP6604WTPNR, SFP6604WTPNX, SFP6606WSPNR,

SFP6606WSPNX, SFP6606WTPNR, SFP6606WTPNX.

Urządzenia kompaktowe

CMS4101B, CMS4104N, CMS4104S, CMS4303X, CMS8451A, CMS8451P, CPS115N, CPS115S, CPS315X, CPV115S,

CPV315X, CVI121N3, CVI121S3, CVI138LS3, CVI138RS3, CVI321X3, CVI338LX3, CVI338RX3, SAB4104S, SAB4304X,

CMS4604NR, CMS4604NX, CPS615NR, CPS615NX, CPV615NR, CPV615NX, CVI621LWNR3, CVI621LWNX3,

CVI621RWNR3, CVI621RWNX3, CVI638LWN3, CVI638RWN3, SAB4604NR, SAB4604NX.

Płyty kuchenne

HOBD482D, HOBD682D1, P106ES, P64ES, P705ES, PGF30B, PGF30F, PGF30T-1, PGF31G-1, PGF32C, PGF32G,

PGF32I-1, PGF64-4, PGF75-4, PGF95-4, PGF96, PM3643D, PM3743D, PM3953D, PV164B2, PV164N2, PV164S2,

PV175B2 , PV175N2, PV175S2, PV331CN, PV332CN, PV364LCN, PV375CN, PV395LCN, PX1402, PX164L, PX175,

PX175L, PX364L, PX375, PX375L, PX7502, SE332EB, SE364EMTB, SE364ETB, SE364ETBM, SE364ETD, SE364ETFX,

SE384EMTB, SE384EMTD, SE385EMTB, SE395ETB, SE395ETDL, SE93SGH3, SI1F7635B, SI1F7645B, SI1F7845B,

SI1F7955B, SI1M7633B, SI1M7643B, SI1M7733B, SI1M7743B, SI2M7643B, SI2M7643D, SI2M7643DW, SI2M7643FX,

SI2M7953D, SI2M7953DW, SI364BM, SI364FXM, SI5322B, SI5952B, SIH7933B, SIM1643D, SIM1643DS, SIM1963D,

SIM1963DS, SIM3323D, SIM3643D, SIM3963D, SR775AO, SR775AS, SR775BS1, SR775PO, SR775RA, SR975BGH,

SR975NGH, SR975PGH, SR975XGH, SRV876AOGH, SRV876AVOGH2, SRV876POGH, SRV876RAGH, SRV896AOGH,

SRV896AVOGH2, SRV896POGH, HOBD682R1, PM6621WLDR, PM6621WLDX, PM6721WLDR, PM6721WLDX,

PM6912WLDR, PM6912WLDX, PV631CNR, PV631CNX, PV632CNR, PV632CNX, PV664LCNR, PV664LCNX, PV675CNR,

PV675CNX, PV695LCNR, PV695LCNX, PVL6106CN, PVL664CN, PVL675LCN, PXL6106, PXL664, PXL675L,

SIM631WLDR, SIM631WLDX, SIM662WLDR, SIM662WLDX, SIM693WLDR, SIM693WLDX.

Okapy kuchenne

KC19BSE, KC19POE, KC19RAE, KCI19AOE, KCI19POE, KCL900POE, KCM900POE, KD100HNE, KD100HXE, KD120HXE,

KD150HXE, KD70XE, KD90HAE, KD90HNE, KD90HXE, KDD60VXE-2, KDD90VXBE, KDD90VXSE, KDH12WLD,

KFAB75BL, KFAB75CR, KFAB75RD, KFAB75UJ, KFAB75WH, KI905NXE2, KICGR52X, KICGR70X, KICT90BL,

KICTIS90BL, KICV90BL, KIR37XE, KIV90XE, KPF9AN, KPF9BL, KPF9OG, KPF9OR, KPF9RD, KPF9WH, KPF9X, KPF9YW,

KS59AE, KS59AOE2, KS59POE2, KS89AOE, KS89POE, KSCB120XE, KSCB90WHE, KSCB90XE, KSCF120B,

KSEG58PXE, KSEG78PXE, KSG52B, KSG74B, KT110BLE, KT110PE, KT90BE, KT90BLE, KT90DGC, KT90DGM, KT90PE,

KTR110XE, KTR90XE, KSDD90VN-2, KSVV90NRA, KSVV90NX.

Wszystkie modele Kuchni wolnostojących

Wszystkie modele Chłodnictwa

Wszystkie modele Pralek

Wszystkie modele Suszarek

Wszystkie modele Zmywarek do naczyń

IV NAGRODY

4.1 Nagrodą przy zakupie zestawu sprzętu marki Smeg jest możliwość dokonania zakupu premiowego 1 sztuki piekarnika w cenie promocyjnej, według poniższych kombinacji:

Zestaw I: składający się z trzech urządzeń dużego sprzętu kuchennego wskazanych w pkt. 3.6, oraz czwartego produktu w postaci jednego z piekarników wskazanych w poniższej tabeli w cenie promocyjnej:

Model Brutto pln

SF6102PZS 2699

SF6102TVB 2499

SF6102TVN 2499

SF6102TVS 2499

SF6104TPS 2999

SF6303TPX 2999

SF6390XE 2499

SF6390XPZE 2699

SF6922NPZE1 2999

SF6922PPZE1 2999

SF6922XPZE1 2999

SF750AO 2699

SF750AS 2699

SF750BS 2699

SF750PO 2699

SF750RA 2699

SF855AO 2499

SF855PO 2499

SF855RA 2499

SFP6102TVB 2699

SFP6102TVN 2699

SFP6102TVS 2699

SFP6104SPS 4699

SFP6104WTPB 3299

SFP6104WTPN 3299

SFP6104WTPS 3299

SFP6106WSPS 5599

SFP6106WTPS 4199

SFP6303WTPX 3399

SFP6390XE 2699

SFP6925BPZE1 3199

SFP6925NPZE1 3199

SFP6925PPZE1 3199

SFP6925XPZE1 3199

SFP750AOPZ 2999

SFP750BSPZ 2999

SFP750POPZ 2999

SFP805AO 2699

SFP805PO 2699

SFT805PO 2499

SFP6604PNRE 5999

SFP6604PNXE 5999

SFP6604WSPNR 5999

SFP6604WSPNX 5999

SFP6604WTPNR 3599

SFP6604WTPNX 3599

SFP6606WSPNR 7999

SFP6606WSPNX 7999

SFP6606WTPNR 4999

SFP6606WTPNX 4999

Zestaw II: składający się z czterech urządzeń dużego sprzętu kuchennego wskazanych w pkt. 3.6, oraz piątego produktu w postaci jednego z piekarników wskazanych w poniższej tabeli w cenie promocyjnej:

SF6102PZS 1699

SF6102TVB 1499

SF6102TVN 1499

SF6102TVS 1499

SF6104TPS 1999

SF6303TPX 1999

SF6390XE 1499

SF6390XPZE 1699

SF6922NPZE1 1999

SF6922PPZE1 1999

SF6922XPZE1 1999

SF750AO 1699

SF750AS 1699

SF750BS 1699

SF750PO 1699

SF750RA 1699

SF855AO 1499

SF855PO 1499

SF855RA 1499

SFP6102TVB 1699

SFP6102TVN 1699

SFP6102TVS 1699

SFP6104SPS 3699

SFP6104WTPB 2299

SFP6104WTPN 2299

SFP6104WTPS 2299

SFP6106WSPS 4599

SFP6106WTPS 3199

SFP6303WTPX 2399

SFP6390XE 1699

SFP6925BPZE1 2199

SFP6925NPZE1 2199

SFP6925PPZE1 2199

SFP6925XPZE1 2199

SFP750AOPZ 1999

SFP750BSPZ 1999

SFP750POPZ 1999

SFP805AO 1699

SFP805PO 1699

SFT805PO 1499

SFP6604PNRE 4999

SFP6604PNXE 4999

SFP6604WSPNR 4999

SFP6604WSPNX 4999

SFP6604WTPNR 2599

SFP6604WTPNX 2599

SFP6606WSPNR 6999

SFP6606WSPNX 6999

SFP6606WTPNR 3999

SFP6606WTPNX 3999

V Reklamacje dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnej

5.1 Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji mogą być zgłoszone pisemnie, listem poleconym, na adres Organizatora do dnia

7.07.2021 r. (decyduje data wpływu reklamacji na adres Organizatora).

5.2 Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5.3 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.

5.4 Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5.5 Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji Promocyjnej nie dotyczą roszczeń z tytułu wad sprzętu oraz braku dostawy lub dostawy innego sprzętu niż należny Uczestnikowi Akcji Promocyjnej, który spełnił wszystkie warunki do jego otrzymania na podstawie niniejszego Regulaminu. Zgłaszanie roszczeń w powyższym zakresie regulują stosowne przepisy prawa.

VI Odstąpienie od umowy zakupu i zwrot zestawu

6.1 W przypadku odstąpienia od umowy przez klienta zwrotowi podlega cały zestaw wraz z produktem premiowym.

6.2 Organizator akceptuje zwrot zestawu za pośrednictwem punktu sprzedaży w oryginalnym opakowaniu, zwrócony zestaw nie może posiadać znamion użytkowania.

6.3 Uczestnik akcji promocyjnej może dokonać zwrotu zakupionego zestawu w ciągu 14 dni.

6.4 W przypadku wystąpienia wady produktu, należy postępować zgodnie z regulaminem zamieszczonym na Karcie Gwarancyjnej Producenta.

VII Odpowiedzialność Organizatora

7.1 Przy odbiorze nagrody od przewoźnika należy sprawdzić, czy sprzęt nie zawiera widocznych uszkodzeń i ubytków. W przypadku ich wystąpienia należy zażądać od przewoźnika sporządzenia stanu przesyłki i ustalenia okoliczności powstania szkody. Reklamacje dotyczące ubytków lub uszkodzeń sprzętu bez protokołu sporządzonego przez przewoźnika nie będą uwzględniane.

7.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości, związane opóźnieniem lub nie doręczeniem nagród promocyjnych, co jest zależne od punktu sprzedaży.

VIII Postanowienia końcowe

8.1 Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Akcji Promocyjnej na stronie www.smeg-store.pl.

8.4 Udział Uczestnika w akcji oznacza akceptację zasad Akcji Zawartych w niniejszym regulaminie.

8.5 Wszystkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcja bądź rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby organizatora.